Blog

Importheffingen, concurrentie en waardecreatie

Ooit ontwikkelde de TU Delft het ‘3C-hefboom ketenmodel’ om de stabiliteit van waardecreatie door autoproducenten te kunnen meten. Uit hun analyses is gebleken dat firma’s die een dalende stabiliteit vertonen of onder gemiddeld scoren, worden overgenomen dan wel failliet gaan. Zo nam Toyota Daihatsu over, die laag op de waardecreatie ranking scoorde en niet meer…

Voorbij de korte termijn

In de Commonsense Corporate Governance Principles die in 2016 door verschillende leiders van grote ondernemingen is vastgelegd, wordt gesteld dat de financiële markten te veel zijn gericht op de korte termijn. Bedrijven onthouden zich vaak van investeringen in technologie, personeel en onderzoek om kortetermijndoelen te halen, terwijl die wellicht beïnvloed worden door factoren waar het…

Grensverleggend ondernemerschap

Door sprongsgewijze technologische ontwikkelingen hebben we te maken met steeds meer unknown unknowns. Ieders toekomst is onzeker. Hoe ziet onze werkomgeving er bijvoorbeeld in 2025 uit? Wie garandeert dat er dan nog (betaald) werk voor ons allemaal is? Op deze vragen heeft niemand het antwoord en voor deze nieuwe wereld zijn we slecht toegerust. We hebben geleerd te…