Blog

Voorbij de korte termijn

In de Commonsense Corporate Governance Principles die in 2016 door verschillende leiders van grote ondernemingen is vastgelegd, wordt gesteld dat de financiële markten te veel zijn gericht op de korte termijn. Bedrijven onthouden zich vaak van investeringen in technologie, personeel en onderzoek om kortetermijndoelen te halen, terwijl die wellicht beïnvloed worden door factoren waar het…

Besturen, beleggen en activisme

Stop zombiedrijven en jaknikkers: vertaal met tegendenken eigen activisme in eigen waarde. Het is verstandig voor ogen te houden, dat activisten hun rendementen oppoetsen met slechts enkele voltreffers. Meer dan frequent eindigen hun acties niet met het realiseren van duurzame aandeelhouderswaarde. Het is daarom beter deze activisten voor te zijn, en zélf zodanig te presteren…

Importheffingen, concurrentie en waardecreatie

Ooit ontwikkelde de TU Delft het ‘3C-hefboom ketenmodel’ om de stabiliteit van waardecreatie door autoproducenten te kunnen meten. Uit hun analyses is gebleken dat firma’s die een dalende stabiliteit vertonen of onder gemiddeld scoren, worden overgenomen dan wel failliet gaan. Zo nam Toyota Daihatsu over, die laag op de waardecreatie ranking scoorde en niet meer…

Dividend, investeren, lenen: de terreur van de harmonie

‘Het gaat uitstekend met Frankrijk’, zei de acteur Coluche eens; ‘het land staat er veel beter voor dan volgend jaar’. Ik moest opeens erg aan Nederland denken. Nederlandse bedrijven investeren steeds minder. In 2016 investeerden ze 64% van het bedrag dat ze afschreven – dat was in 2006 nog 137,6% (en in het decennium daarvoor…