Voorbij de korte termijn

In de Commonsense Corporate Governance Principles die in 2016 door verschillende leiders van grote ondernemingen is vastgelegd, wordt gesteld dat de financiële markten te veel zijn gericht op de korte termijn.
Bedrijven onthouden zich vaak van investeringen in technologie, personeel en onderzoek om kortetermijndoelen te halen, terwijl die wellicht beïnvloed worden door factoren waar het bedrijf geen invloed op heeft, zoals prijsschommelingen, golfbewegingen op de beurs of zelfs het weer.
Deze nadruk op de korte termijn heeft tot gevolg dat bedrijven die wel een langetermijnvisie hebben minder snel naar de beurs gaan. Dat leidt weer tot minder kansen om te investeren. Hiervan hebben onder andere pensioenfondsen te lijden.

Het is mooi dat nu ook de bekende belegger Warren Buffet en Jamie Dimon, CEO van JP Morgan, zich in een opiniestuk in The Wall Street Journal zich tegen het kortetermijndenken keren. Beursgenoteerde bedrijven zouden moeten stoppen met kwartaalberichten. Zij stellen dat bedrijven alleen langdurig waarde kunnen creëren als ze over een goede langetermijnvisie beschikken. Kwartaalprognoses leiden vaak tot een ongezonde focus op de korte termijn.

Aalberts, ASR en Aegon hebben inmiddels (als het ware) aan die oproep gehoor gegeven. Flow Traders, Heineken en Unilever informeren hun aandeelhouders nog wel iedere drie maanden, maar doen dat een stuk beknopter dan voorheen. Dit is natuurlijk maar de helft van het verhaal… beknopt is goed, als er in die beknoptheid dan ook maar iets wezenlijks staat…

Een gezond en transparant bedrijf is open over de financiële en operationele situatie. Het gaat dan specifiek om terugkijken, zodat investeerders hun beleggingsbeslissingen kunnen baseren op eerder behaalde resultaten. Maar in plaats van de laten zien hoeveel winst er het afgelopen kwartaal tot ver achter de komma is geboekt, moeten leiders vertellen hoe goed een bedrijf op weg is zijn langetermijndoelstellingen te halen. En waarom (of waarom niet).