Onze diensten

Fuel for Transitions

"Nothing fails
like success"

Soms zijn ingrijpende veranderingen nodig – incrementeel veranderen leidt dan niet meer tot houdbare voordelen. Integendeel: in de praktijk holt de performance achteruit. Omvangrijke veranderprogramma’s die betrokkenheid combineren met kasstromen, persoonlijke ontwikkeling combineren met ‘game switch’ en rendement op herstructurering koppelen aan welzijn en in de organisatie zijn dan een conditio sine qua non. Fuel ontwikkelt en begeleidt programma’s en brengt energie.


Fuel for Innovation

"Today there are only two types of companies. The quick and the dead"

Innoveren is pas geslaagd als de introductie van de innovatie een succes is (een gerealiseerd idee). Een organisatie kan daarom als innovatief worden aangemerkt als het met regelmaat nieuwe ideeën realiseert. Dit vindt veelal plaats aan de randen van je netwerk, en vaak door mensen dichtbij het primaire proces. Wij onderscheiden, op basis van onderzoek, vier constituerende elementen voor succesvol innoveren: een dwingende ambitie, samenhangend gedrag, reflectieve context, en een bindende integraliteit.
Het gaat daarbij om een krachtige context voor nieuw gedrag en gedragsvernieuwing. Dat is essentieel. De gedragsfactor bepaalt namelijk meer dan driekwart van het innovatief succes. En dat dwing je niet af, dan moet – in speelruimte – worden gefaciliteerd.


Fuel for Growth

"Profit is an opinion,
economic value added is a fact"

Op veel vlakken is schaal onontbeerlijk. Om attractief te zijn voor talent, beslissende kostenvoordelen te realiseren, financierbaar te zijn en te blijven en om innovaties gestalte en de ruimte te kunnen geven.. Schaal vergroten is vaak weerstand vergroten. Of verdwalen in de ruimte. Fuel richt de energie in groeipaden en maakt groei rendabel en effectief.


Fuel for Value Migration

"Houd jezelf een spiegel voor,
voor een ander het doet"

‘Barbaren’ kloppen steeds vaker (ongevraagd) op de poort. Zorg dat je ze voor blijft en word daarom je eigen barbaar. Denk als een barbarian at the gate van je eigen organisatie of bedrijf en ontsluit het onvermoede en daardoor onbenutte waardepotentieel in je organisatie. Dwing je organisatie een diep inzicht te ontwikkelen in de waardepatronen van de portfolio en verhoog de beslissingskracht als het gaat om positioneringsvraagstukken. Fuel koppelt energie aan waardeontwikkeling.