Blog

Inkoop aandelen signaleert afnemende veerkracht

Aandeleninkoopprogramma’s zijn weer stevig in trek. In de VS werd in 2018 een record aan ‘buybacks’ gerealiseerd. En ook op het Damrak blijken ze populair: in 2018 voor meer dan € 17 mrd, en 2019 gaat daar, met Shell, Unilever, DSM, Ahold Delhaize, waarschijnlijk overheen (FD 9 mei 2019). Ondanks geharnaste voor- en tegenstanders ontbreekt…

Flexibele schil verhoogt slagkracht

Hoewel handig voor sommige bestuurders begint flexibele arbeid als Kop van Jut om ten minste vier redenen te knellen. In de eerste plaats omdat flexibele arbeid een passend gevolg is van veranderingen in de organisatiekunde; hierbij gaat het steeds meer om wendbaarheid, projectmatig werken, horizontale ‘promotie’, en innovatie. Zzp’ers en inhuurkrachten stellen organisaties bij uitstek…

Besturen, beleggen en activisme

Rijnlands besturen is verworden tot (vrij naar H.L. Mencken) het volgende: wanneer een bestuurder ‘ja’ zegt, bedoelt hij ‘misschien’; wanneer hij ‘misschien’ zegt, bedoelt hij ‘nee’, en wanneer hij ‘nee’ zegt, is hij geen bestuurder. Kortom, de ware bestuurder is ‘iemand die wel twee keer nadenkt, alvorens hij niets zegt’. Gebrek aan risicovreugde. Pluis in…

Het grote geld en gesocialiseerd ongeluk

Door jarenlange lage rentes zijn bedrijven, burgers en investeerders steeds meer gaan lenen en meer risico’s gaan nemen. Hebzucht. Daardoor wordt het nu steeds gevaarlijker de rentes te verhogen: de lasten zouden voor veel bedrijven en huishoudens snel te groot worden. Angst. Inderdaad, er is de laatste jaren erg veel geld verdiend – maar de…