Fuel
for Living
Strategies

Wie vuur in zijn organisatie wil, heeft brandstof nodig. Wij zijn die brandstof en daarom heten we Fuel. Samen met leiderschapsteams creëren we strategieën die leven. Ontwikkeld op basis van onverschrokken rationaliteit en wijsheid.

Onze aanpak

1.

Appreciative Inquiry


Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/fuelforli/domains/fuelforlivingstrategies.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

Deze fase moet leiden tot ‘denkwerk’ (Think) en bestaat uit:

  • het verzamelen van data en
  • het met elkaar begrijpen dat dit de data zijn.
2.

Crucial Conversations

Deze fase moet leiden tot ‘besluiten’ (Decide), en bestaat uit:

  • het betekenis geven aan deze data en
  • het met elkaar begrijpen van deze duiding.
3.

The Value Drive

Deze fase moet leiden tot ‘uitvoering’ (Act), en bestaat uit:

  • het invullen en vormgeven van ‘executie’ en
  • het doorgronden van wat dit voor betrokkenen betekent.
4.

Making it Happen

Deze fase moet leiden tot waarde realisatie (Valueproof) en bestaat uit:

  • het daadwerkelijk ‘uitvoeren’ van de uitgezette koers met
  • oog voor ‘dynamiek’ die hiermee gepaard gaat.

Onze diensten

Fuel
for Transitions

Soms zijn ingrijpende veranderingen nodig – incrementeel veranderen leidt dan niet meer tot houdbare voordelen. Integendeel: in de praktijk holt de performance achteruit. Omvangrijke veranderprogramma’s die betrokkenheid combineren met kasstromen, persoonlijke ontwikkeling combineren met ‘game switch’ en rendement op...

Fuel
for Value Migration

‘Barbaren’ kloppen steeds vaker (ongevraagd) op de poort. Zorg dat je ze voor blijft en word daarom je eigen barbaar. Denk als een barbarian at the gate van je eigen organisatie of bedrijf en ontsluit het onvermoede en daardoor...

Fuel
for Growth

Op veel vlakken is schaal onontbeerlijk. Om attractief te zijn voor talent, beslissende kostenvoordelen te realiseren, financierbaar te zijn en te blijven en om innovaties gestalte en de ruimte te kunnen geven.. Schaal vergroten is vaak weerstand vergroten. Of...

Fuel
for Innovation

Innoveren is pas geslaagd als de introductie van de innovatie een succes is (een gerealiseerd idee). Een organisatie kan daarom als innovatief worden aangemerkt als het met regelmaat nieuwe ideeën realiseert. Dit vindt veelal plaats aan de randen van...

Het team