Grensverleggend ondernemerschap

Door sprongsgewijze technologische ontwikkelingen hebben we te maken met steeds meer unknown unknowns. Ieders toekomst is onzeker. Hoe ziet onze werkomgeving er bijvoorbeeld in 2025 uit? Wie garandeert dat er dan nog (betaald) werk voor ons allemaal is? Op deze vragen heeft niemand het antwoord en voor deze nieuwe wereld zijn we slecht
toegerust. We hebben geleerd te geloven in zekerheden, ook al is dit geloof, net als vele andere geloven, inmiddels ingehaald door de tijd. In dit niemandsland ontstaat risicoangst en de weigering om risico’s te accepteren. Dat verlamt.

Het is hoog tijd voor de activistische doener, die de ambitie heeft om in zijn eigen omgeving het positieve verschil te maken.
Zolang de lat niet hoog genoeg ligt, blijven onze bedrijven een buitengewoon aantrekkelijk hapje voor kapitaalkrachtige barbaren. Daarnaast is het ook voor toptalent niet fijn om te werken voor een middelmatig geleid bedrijf. Of voor klanten, om daar zaken mee te doen. Niemand wil een verlies van autonomie. Maar autonomiewinst begint met het vergroten van de eigen alertheid en het verhogen van de eigen prestaties. De startvraag is telkens eenvoudig: wat is de toegevoegde waarde van deze activiteit voor het bedrijfsresultaat en voor wie voegt deze activiteit nu precies waarde toe? Als je daar te lang over moet nadenken, is het antwoord niet evident en kun je waarschijnlijk beter stoppen met die activiteit.

Wezenlijke onafhankelijkheid wordt gegenereerd door topprestaties. Omgekeerd komen topprestaties bijna altijd voort uit inspanningen van onafhankelijk denkende mensen. Onze boodschap luidt dus: aanpakken en serieus doorpakken, voordat andere marktpartijen het heft in handen nemen. Het is hoog tijd voor de activistische doener, die de ambitie heeft om in zijn
eigen omgeving het positieve verschil te maken. Niet tien procent meer, maar honderd procent anders: een ambitie die zeker mag worden verwacht van topbestuurders. Voorstellingsvermogen, moed en realisatiekracht (risicovreugde) nemen het hierbij op tegen benauwd bewustzijn, verlamming en niks doen (risicoangst). Wij denken dat grensverleggend
ondernemerschap wint. Met overtuiging.