Onze aanpak

Living strategies zijn geen toeval. Ze zijn het resultaat van een proces dat we doorlopen. Een aanpak met vier fasen die we samen met onze opdrachtgevers tailor made invullen. Afhankelijk van de specifieke vraag en de soort organisatie. Het vier fasen model dat we hebben ontwikkeld om Living strategies te creëren is het ‘Wheel of Wealth.’©

Het Wheel of Wealth© kent vier opeenvolgende fasen. Elk fase bevat een unieke mix van de ‘harde’ kant: facts & figures en de het betrekkingsniveau waarbinnen deze zaken hun betekenis krijgen. Op dezelfde manier kijken we naar Wealth. Wealth omvat zowel economisch toegevoegde waarde als het relationele ‘umfelt’ waarbinnen mensen tot ontwikkeling en hun recht kunnen komen (‘waarden’). Daarbij is de insteek dat stakeholder en shareholder elkaar versterken.

De vier fasen van ons Wheel of Wealth©:

 • Appreciative Inquiry


  Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/fuelforli/domains/fuelforlivingstrategies.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

  Deze fase moet leiden tot ‘denkwerk’ (Think) en bestaat uit:

  • het verzamelen van data en
  • het met elkaar begrijpen dat dit de data zijn.
 • Crucial Conversations

  Deze fase moet leiden tot ‘besluiten’ (Decide), en bestaat uit:

  • het betekenis geven aan deze data en
  • het met elkaar begrijpen van deze duiding.
 • The Value Drive

  Deze fase moet leiden tot ‘uitvoering’ (Act), en bestaat uit:

  • het invullen en vormgeven van ‘executie’ en
  • het doorgronden van wat dit voor betrokkenen betekent.
 • Making it Happen

  Deze fase moet leiden tot waarde realisatie (Valueproof) en bestaat uit:

  • het daadwerkelijk ‘uitvoeren’ van de uitgezette koers met
  • oog voor ‘dynamiek’ die hiermee gepaard gaat.

Dit is per fase als volgt
nader uitgewerkt:

Fase 1

Appreciative Inquiry

Doel: Een gedeeld beeld ontwikkelen van ‘why are we doing what we are doing?’
Kenmerk: ‘Retreat & reflect’ – enerzijds ‘substantie’ (inhoudelijkheid) en anderzijds ‘gezamenlijkheid’ (met elkaar delen).
Uitkomst: Inzicht in de fact base. En dan vooral een gedeeld gevoel voor ‘obstacles & root causes’.

Fase 2

Crucial Conversations

Doel: Een gedragen beeld ontwikkelen van ‘what are we truly aiming for?’
Kenmerk: ‘Talk the talk’- enerzijds vertrouwen en veiligheid (elkaar echt aanspreken) en anderzijds durf (het zich een nieuwe toekomst voorstellen) creëren.
Uitkomst: Met elkaar vaststellen van ‘bold decisions’ die richting geven aan mogelijkheden tot ‘excess performance’.

Fase 3

The Value Drive

Doel: Inhoud, richting en vorm geven aan een verbindend actieprogramma: ‘how are we going to make that future happen?’
Kenmerk: ‘Stretch’ – het optimaal benutten van alle core assets van de organisatie. Waardoor mensen worden uitgedaagd boven zichzelf uit te stijgen en dat ze zich ook uitgedaagd voelen ‘to live (organizational) life to the max’.
Uitkomst: Een gedeeld inspirerend en grensverleggend actieprogramma waarin betrokkenheid (of de afwezigheid daarvan) wordt doorgrond.

Fase 4

Making it Happen

Doel: Gericht uitvoering geven aan en realiseren van de doelstelling(en) van het actieprogramma met oog voor het potentieel gebrek aan ‘lineariteit’ vanuit ‘who is contributing when and what to value visibility’.
Kenmerk: ‘Walk the walk’ – het omzetten van denken en besluiten in ‘executie energie’, wat vasthoudendheid én flexibiliteit vergt.
Uitkomst: Waarderealisatie in gezamenlijkheid van een gedeelde toekomst en de uitdaging dit proces opnieuw op te pakken in de toekomst…..