Voorbij de korte termijn

In de Commonsense Corporate Governance Principles die in 2016 door verschillende leiders van grote ondernemingen is vastgelegd, wordt gesteld dat de financiële markten te veel zijn gericht op de korte termijn.
Bedrijven onthouden zich vaak van investeringen in technologie, personeel en onderzoek om kortetermijndoelen te halen, terwijl die wellicht beïnvloed worden door factoren waar het bedrijf geen invloed op heeft, zoals prijsschommelingen, golfbewegingen op de beurs of zelfs het weer.

Wat mij bij het Dunning-Kruger effect brengt: het verschijnsel dat vooral mensen die ergens géén verstand van hebben de expertise missen om te kunnen begrijpen dát ze er geen verstand van hebben, waardoor ze ten onrechte denken dat ze er wél veel van weten.
Levensgevaarlijk.
Dat leidt te vaak tot ‘diluviaal beleid’ – waarbij bestuurders de écht moeilijke beslissingen telkens doorschuiven, met een houding van ‘na ons de zondvloed’. Het beruchte stikstofdossier is hier een knellend voorbeeld van. En het is bijvoorbeeld ook de reden dat de innovatie in de financiële sector niet bij de banken gebeurt.
Waardevernietigend.

Het is mooi dat nu ook de bekende belegger Warren Buffet en Jamie Dimon, CEO van JP Morgan, zich in een opiniestuk in The Wall Street Journal tegen het kortetermijndenken keren. Beursgenoteerde bedrijven zouden moeten stoppen met kwartaalberichten. Zij stellen dat bedrijven alleen langdurig waarde kunnen creëren als ze over een goede langetermijnvisie beschikken. Kwartaalprognoses leiden vaak tot een ongezonde focus op de korte termijn.

Bij een beursgenoteerd bedrijf moet je door de corporate governance voortdurend oppassen geen slachtoffer te worden van het gemiddelde – als je echt ondernemerschap wil etaleren als bestuurder, stuur je een bepaalde kant op. Maar door alle checks-and-balances wordt een besluit in een beursvennootschap al te vaak grijs.
Google en Amazon hebben fors geïnvesteerd in diversificatie. Niet alles is gelukt – maar er staan wel twee goed gediversifieerde ondernemingen, gekenmerkt door forse waardecreatie.
Zou de RvC van een Nederlands beursfonds eenzelfde strategie durven ondersteunen?
Een retorische vraag.
Liever meer dan gemiddeld onbeduidend in plaats van onderscheidend, en meer dan gemiddeld waardevernietigend dan waarde realiserend.

Daarbij, een gezond en transparant bedrijf is open over de financiële en operationele situatie. Het gaat dan specifiek om terugkijken, zodat investeerders hun beleggingsbeslissingen kunnen baseren op – houtsnijdende uitleg over – eerder behaalde resultaten. Dus in plaats van te laten zien hoeveel winst er het afgelopen kwartaal tot ver achter de komma is geboekt, moeten leiders vertellen hoe goed een bedrijf op weg is zijn langetermijndoelstellingen te halen. En waarom (of waarom niet).
Dat getuigt van goede governance.
En waardecreërend ondernemerschap.