Voorbij de korte termijn

In de Commonsense Corporate Governance Principles die in 2016 door verschillende leiders van grote ondernemingen is vastgelegd, wordt gesteld dat de financiële markten te veel zijn gericht op de korte termijn. Bedrijven onthouden zich vaak van investeringen in technologie, personeel en onderzoek om kortetermijndoelen te halen, terwijl die wellicht beïnvloed worden door factoren waar het…

Dividend, investeren, lenen: de terreur van de harmonie

‘Het gaat uitstekend met Frankrijk’, zei de acteur Coluche eens; ‘het land staat er veel beter voor dan volgend jaar’. Ik moest opeens erg aan Nederland denken. Nederlandse bedrijven investeren steeds minder. In 2016 investeerden ze 64% van het bedrag dat ze afschreven – dat was in 2006 nog 137,6% (en in het decennium daarvoor…

Inkoop aandelen signaleert afnemende veerkracht

Aandeleninkoopprogramma’s zijn weer stevig in trek. In de VS werd in 2018 een record aan ‘buybacks’ gerealiseerd. En ook op het Damrak blijken ze populair: in 2018 voor meer dan € 17 mrd, en 2019 gaat daar, met Shell, Unilever, DSM, Ahold Delhaize, waarschijnlijk overheen (FD 9 mei 2019). Ondanks geharnaste voor- en tegenstanders ontbreekt…

Flexibele schil verhoogt slagkracht

Hoewel handig voor sommige bestuurders begint flexibele arbeid als Kop van Jut om ten minste vier redenen te knellen. In de eerste plaats omdat flexibele arbeid een passend gevolg is van veranderingen in de organisatiekunde; hierbij gaat het steeds meer om wendbaarheid, projectmatig werken, horizontale ‘promotie’, en innovatie. Zzp’ers en inhuurkrachten stellen organisaties bij uitstek…